ILVS ZERO

Rakkaat ystävät.

Tämä sivu on omistettu vastuullisuudelle. Vaikka pidämmekin hauskanpidosta ja pienten paheiden tuomasta piristyksestä harmaan arjen keskellä, on velvollisuutenamme tarjota teille tätä huvia ehdottomasti hyvän maun sallimissa rajoissa. Emme halua, että kukaan vahingoittaisi terveyttään pysyvästi. 

Toivoisimme siis mitä syvimmin, että tuotteitamme käytettäisiin kohtuudella ja ensisijaisesti tupakkatuotteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyyn. Nikotiini ei ole harmiton kemikaali ja sen on tieteellisesti todettu aiheuttavan riippuvuutta. 

Koska haluamme tuottaa asiakaskunnallemme parhaan mahdollisen elämyksen, tasapainotamme vaakakuppeja tarjoamalla polun paheettomampaan elämään. Tästä syystä toimmekin markkinoille myös täysin nikotiinittoman vaihtoehdon – ILVS ZERO:n.

Johtuen Aurora Mint – makuisten pussien jättimäisestä suosiosta, koimme luontevaksi kanavoida revontulten roihun myös TÄYSIN nikotiinittomaan vaihtoehtoon. Koostumus, sekä maku ovat ennallaan.

ILVS ei sovellu kissanpennuille.

Paperit kiitos!

Olethan jo täyttänyt 18 vuotta?

Vaaralausunto
Myrkyllistä nieltynä ja joutuessaan iholle. Haitallista hengitettynä.

Varoituslausunto
Hävitä sisältö/pakkaus asianmukaisesti. Varastoi lukitussa tilassa.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Pese suu huolellisesti käsittelyn jälkeen. Varo tuotteen joutumista
silmiin, iholle tai vaatteisiin.

OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYS MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN
TAI LÄÄKÄRIIN JOS TUOTETTA ON NIELTY TAI ILMENEE
PAHOINVOINTIA. Maksuton palvelunumero 0800 147 111.

Faroangivelse
Giftig vid sväljning och vid hudkontakt. Skadligt vid inandning.

Varningsutlåtande
Återvinn innehåll/förpackning på ändamålsenligt sätt. Förvara i låst utrymme.
Att äta, dricka eller röka är förbjudet under konsumption av kemikalien.
Tvätta munnen noggrannt efter användning. Undvik produktens kontakt med ögon, hud eller kläder.

TA OMEDELBART KONTAKT MED GIFTINFORMATIONSCENTRALEN ELLER LÄKARE OM PRODUKTEN SVALTS ELLER OM ILLAMÅENDE UPPSTÅR. Avgiftsfritt servicenummer 0800 147 111.